is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C. Kimmen, 450. —A.en T, Kortbeek, 300. —N. Rouwenhorst, 650. C. de Groot, 600. J. v. Straaten , 550. Betsie en Truus Kroes, 500. Mina de Wit, 465. Johanna de Congn, 545. Mej. -V. d. Horst en C. Cornelissen, 500. H. van Doorn en leerlingen der a,rmenschool, 3000. Eenige schoolkinderen te Purmerend, 4400. Jan van Duren te Utrecht, 1000. Mej. H. van der Schrieck te Velp, 1400. Mej. Clara Henning te Harderwyk, 3000. Goenraad, Rudolf en Piet van Drie te Amersfoort, 3300.

Doodsberichten.

In het gebed der leden worden aanbevolen:

1. Z. Em. Kardinaal Langénieux, Aartsbisschop van Reims, weldoener; in zijn naam werd ons een gift van 4000 fr. geschonken.

2. Z, D. H. Isidorus Klaus, van de Afrikaansche Missiën van Lyon, Bisschep titulair Tubina, Apostolisch Vicaris der Goudkust (Afrika.)

Uit Nederland.

3. (Aartsbisdom Utrecht.) De Zeereerw. Heer Petrus Joannes Josephus Vetter, Deken en Pastoor, te Doesburg overleden.

4. (Bisdom van ’s-Bosch.) a) Zijtaart, de Zeereerw. Heer Christianus Wilhelmus Sars, in leven Pastoor te Zijtaart, weldoener. Zie blz. 4.

b) Helmond een overleden weldoener. Zie blz. 3.

c) Liessel Johannes van den Boogaart. Zie blz. 4

d) Velp een overleden weldoenster. Zie blz. 5,

e) Boxtel Mej. Petronella Gertrudis Maas, Tresorierster en weldoenster. Zie blz. 5.

f) Boxtel Weled. Heer H. van Osch, weldoener. Zie blz. 5.

g) Schijndel den Heer Joannes Gerardus Mallens, weldoener. Zie blz. 6.

Van elders:

5. Nog 4 EE. HH. Geestelijken, 2 Kloosterzusters, en 7 andere weldoeners, ijveraars, enz. in Frankrijk, België, Oostenrijk, Peru en Chili.