is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 75,61 ; c) tot vrijkoop van een slaafje en een slavinnetje respectievelijk te noemen Antonius Petrus Wilhelmus Vogels €n Joanna Adriana Vogels / 50; d) tot vrijkoop van een slaafje der Zelatricen te noemen Martinus Maria Henrica Joanna / 26,75 en e) van de weldoeners der Armenlijsten, van de jaarlijksche weldoeners en van verschillende liefdegiften / 81,87’. Woensel a) van N. N. uit Woensel f 200; b) eene particuliere bijdrage van N. N. uit Woensel f 140; c) van N. N. f 100 en d) van N. N. uit Woensel / 260. Boxmeer a) legaat van Mej. Helena van den Bosch aldaar overleden / 50; en b) collecte bij de Feestmis / 30,30- Boerdonk a) giften van wijlen Theodorus van den Akker voor zes slaafjes te doopen Willem, Theodorus, Jan, Ida, Johanna en Maiia /150; b) tot afkoop en onderhoud van twee slaafjes te doopen Maria en Joseph f 100; e) tot onderhoud van slaafjes en weeskinderen /lOO; en d) tot afkoop van slaafje of slavinnetje te doopen Jacobus of Jacoba / 25. Millingen er onder begrepen de bijdrage van Kekerdom. MUI collecten en giften bij het begin van het Zilveren Jubeljaar der Millscha Kindsheid / 335. Beek hij Helmond van N. N. tot lafenis der geloovige zielen f 35. Donk aan offers / 46. Beek aj aan liefdegiften f 37,50; b) N. N. / 34,26; en c) N. N. /25. Haaren aan collecten f 32,50. Besoijen a) van wijlen den Heer A. van Loon overleden te Panheel (Limburg) / 25; en b) van wijlen Mej. Maria Verwiel Oppertresorierster van het Genootschap der H. Kindsheid te Besoijen / 500. Nistelrode van Joanna Versteege in Dec. f 904 aldaar overleden f 100. Velp eene liefdegift van onze dierbare overledene / 50. Volkel ter vrijkooping van een slaafje bij den Doop den naam te geven Theodora Maria f 25. Beuningcn eene gift a f 40. De Eerde van wege Henricus de Jong aldaar overleden f 100. St. Michiels-Gestel a) tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Maria / 50; bj tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Gerarda Anna Maria f 25; en c) tof vrijkoop van een slavinnefje te noemen Hendrika / 50. Zeeland a) van