is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56® JAARGANG,

N® 336

FRANKRIJK. CENTRALE RAAD.

Waarschuwing aangaande het inzenden der ingezamelde gelden en de sluiting der jaarrekening.

rekening over 1906—1907 wordt onherroepelijk den 1®“ Maart aanstaande gesloten; men zorge dus tijdig de bijdragen bijeen te zamelen, en uiterlijk op den 28«“ Februari te Parijs te doen bezorgen. Wat later inkomt, blijft voor de rekening van bet volgend dienstjaar liggen, ook al mocht bet bedrag ons reeds vroeger zijn opgegeven.

Men zende bet bedrag in bankbriefjes, ingesloten in een aangeteekenden brief, of in wissels, enz. op Parijs, aan de order

A.

n