is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. Eindhoven aan liefdegiften en vergoeding van zilveren medaljes /17.

29, Aarle-Rixtel a) N. N. eene bijzondere gift /lO en b) snoepcenten van de kinderen der Zustersschool f 6,75.

30. De Eerde eene gift tot zekere intentie fl.

31. Maasbommel voor een slavinnetje bij den H. Doop te noemen Ida Johannes f 2,50.

32. Diessen aan liefdegiften /15.

33 St. Anthonis collecte f 17,50.

34. Hulsel offer bij gelegenheid van den optocht der kinderen /18,23.

35. Liempde a) schaal f 26,50, b) verschillende giften f 9,20.

36. Tilburg par. Heike aj toegevoegde leden ƒl9; b) van de schoolkinderen der Eerw. Zusters 1“ aan Contributie’s /13,75 en 2“ snoepcenten ƒ24; c) Fratersschool ƒ6O; d) eene liefdegift N. N. ƒ8; e) eene liefdegift ƒ7,09® en f) Dames-kweekelingen ƒ8,23®.

37. Best a) tot vrijkoop van een slaafje bij den H. Doop te noemen Johannes flO en b) tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Anna Maria ƒ 10.

38. Hilvarenbeek collecte 14,42.

39. Nuenen aj collecte onder de H. Mis van November f 27 en b) door bemiddeling van den Zeereerw. Heer Pastoor 1® tot vrijkooping van een slaafje te noemen Martinus ƒ5O en 2° tot vrijkooping van een slaafje te noemen Johannes ƒ 25.

40. Boxtel a) van N. N. overleden weldoener ƒ25; b) voor het slaafje Elisabeth Gatharina /12,50; c) van N. N./l. d) van N. N. ƒ1,25; ej van N. N. ƒ2,62®; f) van N. N. 0,93® ; g) van N. N. 0,24®; h) van E. v. d. Loc overleden weldoener ƒ 5 ; en i) van N. N. opdat Anna eene goede eerste H. Communie moge doen ƒ 1.

41. Udenhout a) eene liefdegift van wijlen Johannaßurgmans Zelatrice ƒ25 en b) van Johanna van de Pas te Udenhout overleden ƒ 10.