is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder toeven de hemelsche belooning willen schenken; wij kunnen niet anders denken dan dat de goede man zalig is geworden. Het was eene schoone ziel, door God bemind, en die zelve God van harte lief had. Ja , onze Indiërs willen gaarne de waarheid kennen, en zij zouden in menigte tot ons komen, als die ongelukkige kastevooroordeelen niet in den weg stonden.

Aanvaard , Hoogw. Heer , enz.

Zr M. Lidwina.

Overste van ’t St.-Josephsklooster te Bamkipore.

Oude postzegels

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID

ZIJN INUEKOMEN VAN 8 Februari tot 8 April.

Mej. L. Cammaert, Nieuw Namen 1000. Mej. J. Henning, Zierikzee 5000. Mei- E. Bruyninkx , Baarle Nassau 2000. Mej. A. Baart, Hontenisse. 3000 De Jongenh. C Luijsterburg , Roosendaal postzegels enz. Van verschillende uit Oost- West- en Middelbeers, eenige duizenden. A. Sanen , Middelbeers 1700 Maria de Koning, Oostelbeers 2000 De kinderen Jacobs, Oostelbeers 2500 Piet en Kee Smulders Middelbeers 1580 Mej. Petr. Joh. Bax, Tilburg 4000 Mej H. Smits, Ewpk 15000 Mej. W. Knijnerburg, Wassenaar Postzegels enz. De familie J. Engberink , Hasseloo 3000 Mej. M. v. d. Bosch , Horssen 4000 Mej. A- Hoogveld, Nijmegen 1200 Mej. M. Boezaart, Wassenaar 3500 Van de gezamenlijke Zelatricen van Barneveld 7000J— De choolkinderen der Eerw. Zusters, Laren 26000 M. Damen, Oostelbeers 300 Lina en Joke Pompen, Wamel 1750 Mej. M. van der Pol, Oosterhout postzegels enz. Mej. M. Borchets, Musselkanaal 1000 De Jongeh. A. Rovers, Wagenberg 1000 De Zelatricen en schoolkinderen , Neerbosch 11000 Wed. Derksen, Nijmegen 3300 Mej. H. Zwaans, Alfen 200 Mej. H. de Krpger, Puiflijk 1200 —M. van Durzen, Tilburg 1000 J. v. Vromenhoven, Woensel 1000 Johanna Bax, Tilburg 1700 Mej. Knippenberg, Arcen postz. enz