is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57' JAARGANG.

N° 339.

Waarschuwing aan Berichtgevers.

Berighten uit Nederland worden in onze Annalen niet geplaatst dan op verlangen van het Hoofdbestuur des Genootschaps in het Bisdom, waaruit die berichten afkomstig zijn.

Men zende dus, hetgeen men in de Annalen wenscht opgenomen te zien, nimmer rechtstreeks aan de Bedactie der Annalen, maar altijd aan het Hoofdbestuur des Genootschaps in het Bisdom.

A.

5.