is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen der Zustersschool fb. Aarle-Rixtel snoepcenten van de kinderen der Zustersschool f6,lb. ’s Bosch par. St. Jacob a) van wijlen Mej Johanna Kappen ƒSO; en b) voor een slavinnetje te noemen Johanna f 25. Helmond aan colecten ƒ122,585 en ƒ121,825. Eindhoven offer bij de H. Mis ƒ43,25. Udenhout eene liefdegift van wijlen Johanna Burgmans Zelatrice ƒ 25. Grave a) van de Eerw. Zustersschool ƒ11; en b) van het St Henricus Gesticht ƒ 37,40. Veghel, a) van N. N. tot vrijkooping van een slaafje / 50 ; b) van N. N. eene liefdegift 100; en c) feestcollecte ƒ54 61. Vught ter vrijkooping van twee slavinnetjes genaamd Franciska en Catharina ƒ65. Boxtel a) van N. N. overl. weldoener ƒ25; en b) aan verschillende giften ƒ61,555. Oirschot a) van wijlen Mej. M. van Kalken ƒ25; b) ter eere van den H. Antonius voor een verkregen gunst tot vrijkoop van een slaafje, dat jbij den H. Doop de namen zal ontvangen van Josephus, Antonius, Henricus, Maria ƒ25 en c) aan liefdegiften / 33,57. Waspik tot lafenis der geloovige zielen om een slaafje vrij te koopen ƒ25. Asten a) collecten ƒ 80; en b) aan liefdegiften ƒ28,50. Liempde schaal / 26.50. Zevenbergen er onder begrepen de bijdragen van Moerdijk. Diessen a) van Mej. Adriana Kriellaars in leven gedurende 32 jaar ijverige Zelatrice en Weldoenster 5 Juni 11. overleden ƒSO en b) collecte bij de feesten ƒ37. Middelbeers er onder begrepen He bijdragen van Oostelbeers. Netersel eene gift a ƒ4O. Erp a) tot vrijkoop van een slaafje te noemen Joannes, Joanna-Anna, Maria ƒ25; en b) collecten ƒ76,25; c) van armenlijsten ƒ25,20; d) tot vrijkoop van een slaafje te noemen Petrus, Helena, Maria, Martinus, Henricus ƒ25; e) tot vrijkoop van een slavinnetje door de Zelatricen te noemen Gertruda, Maria, Joanna van Lankveld ƒ25,40; f) van dejaarlijksche weldoeners en aan verschillende liefdegiften ƒ 73,10. Woensel van N. N. om een slavinnetje vrij te koopen dat bij den H. Doop zal genoemd worden Muria ƒ25. Boxmeer aj legaat van den Wel Ed. Heer Arnold Rijke ƒ 200; en b) collecte der