is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KIT m MISSIËN

ZHI®-®®gï-AFRIKA.

BISDOM VAN PORT-LOUIS (EILAND St MAURITIUS

Brief der Eerw. Zuster \laria vnn de H. Familie, Overste van het klooster Marie-Bépartric, aan de Leden des Ge nootschaps.

Port-Louis, 12 October 19Üö.

Geliefde Kinderen,

Het zal u misschien niet onaangenaam zijn iets te vernemen van twee uwer Afrikaansche beschermelingen, die onlangs ten hemel zijn opgevlogen, om daarboven eeuwig hunne dankbaarheid jegens u te doen blijken.

De een heette Frans; zoowat anderhalf jaar geleden, na het afsterven zijner ouders, werd hij hij ons gebracht door zijn oom, een heiden, die zich uit medelijden den kleine had aangetrokken. Jammer dat het knaapje eene ongeneeslijke kwaal had, eene erge opzwelling namelijk der milt; de oom gaf hem in onze handen over, met de toestemming om hem te laten doopen.

Fransje was nog maar vijf jaren oud, maar slim voor zijn jaren ; hij leed er veel onder, dat hij er zoo mismaakt uitzag, en was zeer gevoelig voor elke zinspeling op zijn gebrek, voor