is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport; 3382 OOG

218 Zeevaarders-Archipel (id.) Mgr. Broyer, Ap. V. 9 000

219 Wilhelmsland (M. v. Steyl.) P. Liinbrock, Ap Pr 8 000

220 Nieuw-Guinea {M. van ’t H. Hart) Mgr. Navarre, Ap. V. 8 000

221 Nieuw-Poinnieren (id.) Mgr. Couppé, Ap. V. 28 000

222 Marshall-eil. (id.) P. Erdland, Sup. 9 000

223 Micronesië, {id.) Mgr. Leray , Ap V. 9 000

224 Aan de kloosterzusters te Nazareth , (Galilea) 1 200

BUITENGEWONE TOELAGEN.

225 Assam P. * * *, Ap. Pref. 1 500

226 Cochin. P. * * *, Sup. 500

227 Abyssinië ‘ * * Sup. 1 000

228 Fernando-Po Mgr. Annengoll Ap. V. 3 000

229 Kenya (Engelsch-Oost-Afrika). P. Perlo , Sup. 3 000 230 Nederlandsch-Nieuw-Guinea. P. Neyens, A. Pref. 500

231 Nieuw-Zeelan(i, P Lightheart, Sup. SUO

232 Garolinen , fCapuc.) P. Venantius, Sup. 4 000

233 Borneo (Nederl. Gapucijuen) P. * * *, Ap. P. 1 500

234 Benadir (Somaliland) P. * * *, Ap. Pref. 500

235 Victoria (Vancouver) Mgr. Orth, Bisschop. 1 500

236 Verschillende Missiën. 35 200

Totaal 3447 300

Samenvatting der Verslagen uit de Missiën ontvangeyi:

Gestichten.

Weeshuizen 1,180

Scholen 8,140

Werkwinkels , naaischolen , enz 3,679

12,999

Kinderen.

Gedoopt 356,277

Opgevoed 385,860

742,137