is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ëIT ®E MISSIËN

SINA

AP. VICARIAAT VAN KAN-SOE

Brief van den E. P. Fr. Stappers, aan een Geestelijke in Nederland

L. J. Ghr

Kan-tsjoe, 12 Februari 1907.

Beste Vriend,

Als oud-directeur van het Genootschap der h. Kindsheid van G. zal het U misschien niet onaangenaam zijn eenig nieuws aangaande dat schoon liefdewerk uit China te ontvangen.

Dezen winter, in de maand Januari, ging een onzer Christenen ’s morgens naar den winkel van een graanhandelaar om wat tarwe te koopen. Daar aangekomen trof hij een zijner kennissen, een heidenschen barbier, Li geheeten. Deze Li vertelde hem het volgende : «Dezen morgen heb ik een aardig geval gehad. Als ik de buitendeur van mijne woning opende, zag ik daar op eens een klein mandje voor de deur staan. Niet wetende wat dat beduidde, beschouwde ik het van nabij en tot mijne groote verwondering kwam ik tot de ontdekking dat er een klein kindje, een meisje van eenige dagen, in dat mandje lag op een bandvol stroo.