is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25. Zeeland van wijlen A. Jans fiOO.

26. Eindhoven a) van wijlen Mejullrouw Josephine Houben zeer ijverige Tresoriester aldaar / 200 en b) ofl’er van het feest /• 35,50.

24. Liempde a) tot vrijkoop van een slaatje naam Allegonda /25; h) gift voor de Kindsheid ƒ25 en c) schaal en giften /30.

28. Reek eene gilt / 40.

29. Boxtel a) van Anna Maas gedurende 20 jaren ijverige Tresorierster overleden. 5 Juli 1902 fiOO; b) van N. N. / 10 c) van N. N. / 2,50 en d) aan verschillende giften / 7,45.

30. Beuningen a) gift a ƒ3O b) gift a/25en c) gift ii/20.

31. Tilburg parochie Heike a) van de Fralersschool / 60,40 b) van de zustersschool ƒ31,45 c) van de weesmeisjes ƒl5; en d) van de toegevoegde leden ƒ26,51.

32. Hilvarenheek a) collecte /12,58 en b) van wijlen Henrlcus de Graaf ƒlOO.

33. ’s Bosch parochie St. Jacoh : eene liefdegift met Kerstmis ter eere van het Goddelijk Kindje Jesus /12,50.

34. Tilburg parochie Goirke a) door bemiddeling van den Eerw. Frater Daniël gespaarde penningen der schoolkinderen ƒ35 b) door bemiddeling der Eerw. Zusters (Goirke) ƒ4; en c) liefdegiften van N. N. ƒ5.

35. Baardwijk van wijlen Adriana Wolvers ƒ75.

36. Tilburg door bemiddeling van den HoogEerw. Pater M. L. Drabbe Superior generaal der PTaters /60.

37. Leeuwen parociiie Benedeneinde collecte in de kerk ƒ 18,68.

38. Middelbeers a) uit Oosteibeers van wijlen Hendrica Vennix ijverige zelatrice der H. Kindsheid tot vrijkoop van 2 slaafjes te noemen Henrica en Maria ƒ 200; b) door bemiddeling van den Zeereerw. Pastoor te Middelbeers ƒ47; c) van N. N. te Oosteibeers ƒ3,50 en d) van N. N. te Westelbeers ƒ 2,50.