is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Geldrop collecte bij gelegenheid van de H. Mis voor de leden der Kindsheid / 17,05.

10. Boerdonk a) van N. N. voor een slaafje te doopen Lambertus Johanna / 25; b) voor een slaafje te doopen Henricus, tot lafenis van overleden ouders /12,50; c) van N. N. /lO; d) van N. N. voor verkregene gunsten /2,50; en e) van verscbillende giften /10.

11. Horssen a) tot vrijkooping van een slavinnetje Johanna Antonetta / 25; en b) voor het te onderhouden slaafje Antonius /10.

12. Vegchel van N. N. tot zekere intentie om door het Genootschap der H. Kindsheid een slaafje vrij te koopen / 25. 13. Helmond a) Collecten /129,16 ; en b) aan liefdegiften / 19,64.

en 14. St.-Micbiels-Gestel a) aan liefdegiften ƒ1 ; en b) voor een slavinnetje bij den H. Doop te noemen Wilhelmina /25.

15. Boerdonk voor de H. Kindsheid voor een slaafje te doopen Laurentius Leonardus /12,50.

abuizen te voorkom en j, wordt bij deze gemeld, dat het adres der Algemeene Tresorierster van het Genootschap der H. Kindsheid is als volgt:

« Aan Mejuffrouw Maria Suys, Algemeen Tresorierster van het Genootschap der H. Kindsheid te Tilburg".

BISDOM TAK EOEBMOKD.

Ingekomen liefdegiften:

1. Voerendaal. Van N. N. ƒ12,50, |tot vrijkooping van een heidenkind, aan ’t welk te geven de naam: Maria, Philomena.

2. Nederweert. Van N. N. ƒ12,50, tot vrijkooping van een slavinnetje , bij den Doop te noemen Louisa Arnoldina tot intentie van ons''* kind.