is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/lOO; en h) aan collecten ƒ59,08. Oisterwijk aan collecten en liefdegiften / 32,40®. Nijmegen van eene kerkcollecte f 45,15. Groot Linden aan giften / 20,22. Aarle-Rixtel van N. N. voor de H. Kindsheid / 25. Helmond a) aan collecten / 258,29®; en h) aan liefdegiften / 46,23. Eindhoven a) van N. N. voor twee slaaQes bij den H. Doop te noemen Agustinus en Nicolaas van Tolentijn / 25; b) N. N. tot vrijkoop van twee slaafjes het een bij den H. Doop te noemen Paulus en het ander Maria ƒ 50; c) van wijlen den Zeereerw. Heer J. van lersel in leven Deken en Pastoor te Eindhoven /300; en d) van wijlen Mejuffrouw Josephine Houben Tresorierster /200. Udenhout a) Feestgave van de Tresoriersters en Zelatricen bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der H. Kindsheid te Udenhout tot vrijkooping van heidensche kindertjes /140; b) idem terzetfde gelegenheid en tot het zelfde doel van de kinderen leden der H. Kindsheid /104; c) van N. N. voor de H. Kindsheid /50; d) van N. N. tot vrijkooping van een slaaQe te noemen Modestus ƒ 25; e) N. N. tot vrijkooping van een slavinnetje te noemen Henrica Marinus f‘2s; f) Collecte bij het feest tijdens de plechtige Godsdienstoefening / 94,10; g) door tusschenkomst van den Weleerw. Heer van Ravenstein eene liefdegift voor de H. Kindsheid / 200; h) door tusschenkomst van den Weleerw. Heer Kapelaan van N. N. /lOO; en i) van wglen Jan Slofs /250. Grave a) Collecte bij het feest der H. Kindsheid / 35; b) liefdegiften bij het Jubilé f 41,15 -, c) voor een slaafje Johan te noemen /25; en d) van de Fraterschool f 39,45. Vechel a) door tusschenkomst van den Zeereerw. Heer Deken tot vrijkoop van vijf slaafjes /125; en b) Collecten ƒ60,40. Oss aan liefdegiften ƒl5O. Boxtel a) van Johanna Leyten overleden Zelatrice van de Kindsheid ƒSO; b) van N. N. ƒSO; en c) van Anna Maas gedurende 20 jaren ijverige Tresorierster overleden 5 Juli 1902 ƒIOO. Baardwijk van wijlen Adriana Wolvers ƒ 75. Asten Collecte ƒ 68. Liempde a) tot vrijkoop van een slaaQe naam Aldegonda ƒ25; b) eene gift