is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen Gatharina f 50. Zeeland a) Gollecte bij het feest der H. Kindsheid 75; b) van A. van Schaik tot vrijkoop van een slaafje / 25; en c) van wijlen A. Jans fiOO. Valkenswaard van N. N. tot vrijkoop van een slaafje te noemen Antonius f 25. Schijndel a) uit dankbaarheid om een slavinnetje vrij te koopen en haar de namen de geven van Anna Antonia Maria en h) Schaalcollecten / 50,42. Leende a) tot vrijkoop van een slaaQe te noemen Margaretha ƒ25; h) ter eere van het Goddelijk Hart voor de arme Ghineesjes / 75; c) voor de arme Ghineesjes van N. N. ter eere van den H. Antonius tot eene bijzondere intentie / 25; d) E. E. voor de arme Ghineesjes ƒ5O; e) van L. G J. ter eere van het Goddelijk Kind ƒ25; ƒ) van N. N. tot vrijkooping van een slaafje ƒ25; en g) aan Gollecte en kleine giften / 38,24. Nuenen a) door bemiddeling van den Zeereerw. Heer Pastoor tot aankoop van een slaafje te noemen Martinus ƒ 25; en b) aan schaalcollecten /36 en ƒ32. Ewijk aan liefdegifte zamen ƒ 28,04. En Beek bij Nijmegen aan Gollecten en liefdegiften / 32,28.

2®. Onder de liefdegiften : Door bemiddeling van den Hoogeerw. Heer J. Pompen Vicarius Generaal en Diocesaan Directeur des Genootschaps van N. N. uit Tilburg f 100,—

Van N. N. uit Oisterwijk tot vrijkooping van een slaafje, dat hij den H. Doop den naam zal ontvangen van Antonius Gerardus – 25,—

Van N. N. uit Ravestein – 50,—

Van N. N. uit ’s Bosch tot vrijkooping van een slaafje. – 50,—

Van wijlen Mej. Sophie Glerx uit Helmond. . – 1000,—

Van N. N. uit Linden – .50,—

Van N. N. uit ’s Bosch om een kindje vrij te koopen tegen het aanstaande Kerstfeest; de doopnaam moet zijn: Elisabeth van Hongarije. . – 25,—

Transporteeren : ƒ 1300,—