is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Jozef van Gastel, Waalre 3000. – Mej. J. M. Kops en Rika Terneldeh, Oosterhout 1400. Albert en Marietje Tugts, Eerde 1000 Mej Jeanne v. Kalmthout, Goee 1600. – Mej. Miebet Vos, Nnenen lüüo. Den heer J. Timmermans, Grathem 1000. Den Heer W Belt, Zwollerkarspel 200, – Mej. Helena de Louw, Nuonen 220*- So ’OO- – Mej. Wilhelmina Lange, Groot-Linden 3000. Den Jongenb. G. Berben , Bt. Hubert 2222. De Eerw Zusters te Kaalte 3000. – Den Jongenb. J. v. Duin, ’t Gooij 4083. Mej. 1000. Mej. Petronella v. Steenbergen, Nistelrode 1000. Mei Asatha 7 ~ Mej- Maria v. d. Meeren, Bergen on Zoom 2000. Den Heer Nic. Einders , Helmond 10,000. Gertruda Ruyter, Hoogwoud 1200. – Mej. Chri.tina Andriessen, Hontenisse 1020. Den Jongenheer J. Stark, Didam 1200. Mei Betia Jansen, Westervoort 1000. – D. Reijntjes, Aerdt, 200. – Mej. jihanne Duivenvoorde Wijk 300. – Mej. Nelia Jansen, Erp 550. – Mej. Truda en Marietje Muselaars , Erp 150. Pietje en Johan v. d. Wiel Oisterwyk 1000. De Zelatricen van Rotterdam 152,200. Marietie de ~ '‘“deren van Mevr. Hofstee, Vlaardingen 1143. – De leerlingen der Eerw. Zusters te Viaardlngen 1400. – Mej. Antonia Potters, Rozendaal 14000.

DOODSBERICHTEN.

In het gebed der leden wordt aanbevolen :

1. Z. P- H Mgr. G. J. M. Bottemanne, Bisschop van Haarlem sinds 1883, aldaar overleden den 22 Mei 11, in het tachtigste jaar zijns ouderdoms. De leden en vrienden des Genootschaps zullen voorzeker den doorluchtigen Prelaat in hun gebed niet vergeten.

..?• Z. D. H. Mgr. Billard, Bisschop van Carcassonne (Frankrijk) , vriend en weldoener des Genootschaps.

Uit Nederland.

3 Bisdom ’s Bosch :aj De Zeereerw. Heer E. G. Blomious, Pastoor te Helvoirt, weldoener (zie blz. 77.)

b) Waalwijk: Mevr. Mechtilda Hendrina Baijens, geb Hulske, Tre.sorierster, weldoenster (zie blz. 77.)

c) Zeeland : A. v. Schaijk, weldoener (zie blz. 78.)

A Arnolda Henrica van den Berg, over- T? ®®°® zorgvolle Hoofdtresorierster te Volkel (zie blz. 77.)

c) Zeeland; eenige overleden weldoeners (zie blz. 78.)

f) Tilburg, par. Kervel; de Zeereerw. Heer Willems Pastoor aldaar, weldoener (zie blz. 78.) ’

Van elders.

4. Nog 12 EE. HH. Geestelijken uit Frankrijk en Italië; 2 r ransche kloosterzusters; 23 andere weldoeners enz (13 uit Frankrijk, 7 uit Spanje, 3 uit Peru.)