is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISSIËN.

SINA.

APOST. VICARIAAT VAN KJANG-NAN.

Brief van den E. P. Edmond Moreau, van het Gezelschap van Jesus, aan de jeugdige Leden van het Genootschap der H. Kindsheid.

Zi-ka-wei (bij Sjang-hai), 28 December 1902,

Doctor Paulus Zi-ko-law in Sina.

Geliefde Kinderen ,

foowat 300 jaar geleden, in 1603, werd een hooge Sineescbe mandarijn, hij heette Doctor Paulus Zi-kolaw te Nangking gedoopt. Hij bekleedde het ambt van eersten minister des Keizerrijks; maar wat meer zegt, hij was ook een groot, uitstekend christen, die heel zijn familie en nog vele andere mandarijnen of personen van zijne kennis tot het H. Geloof gebracht heeft; hij ligt begraven in de parochie Zi-ka-wei, waarheen zijn lichaam een jaar na zijn dood, dien in 1633 voorviel, uit Peking werd overgehracht.

Ongelukkig hebben zijne talrijke afstammelingen niet allen het Geloof bewaard; meer dan twee derden zijn tijdens de groote vervolgingen der eeuw afvallig geworden.

Hier te Zi-ka-wei, waar het grootste aantal zijner nakomelingen over is, ongeveer 250, telt men onder hen nog slechts een goede 50 christenen.

Den I®‘®“ November 1903 vieren wij hier een groot feest ter gelegenheid van den 300-jarigen gedenkdag van het doopsel huns vermaarden voorvaders. Wij zullen al de Zi’s, heidenen zoowel als christenen, samen tot die feestviering uit-