is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Groot-Linden a) giften /1,70; en b) een gift / 40.

7. Beek bij Nijmegen a) liefdegiften f 8,78; en b) collecten open scbaal f 33,59.

8 Berchem a) gift ter eere van den H. Anionius f 5; en b) N. N. tot vrijkooping van een slavinnetje, naam: Francisca, Antonia, Jobanna f tlë.

9. Reek opbrengst van lijfsieraden geschonken door wijlen Maria Anna Peters / 28,88

10. Den Dungen van Mej. Maria Gock ter gedachtenis van wijlen hare zusters Ghristina en Henrica tot vrijkooping van twee slaafjes, eventueel bij den H. Doop te noemen Ghristina en Henrica fiüO.

11. Grave van het St.-Henricus-Gesticht ƒ18,30.

12 Oerie een liefdegift ƒlO.

13. Boerdonk a) giften bij het feest ƒ11; b) giften ƒ12,50; c) van K. ƒ 2,50; d) van Wed. ƒ 2,50; e) tot zegen ƒ5; en f) van N. N. voor een slavin te doopen Maria Antonia ƒ 12,50.

14. St.-Hubert a) N. N. voor twee slavinnetjes, die den naam zullen dragen Hermiéna en Nicolasina ƒ18; b) van V. K. om genezing eener kwaal te mogen bekomen ƒlO c) van T. N uit dankbaarheid ƒ3; d) van V. G. voor een goeden uitval ƒ 2,50; en e) van B. v. B. uit dankbaarheid ƒ2,50.

15. Malden a) ƒ0,45; b) ƒ! ; c) ƒ0,60; d) ƒ0,80; e) ƒ0,20; en f) ƒ 3.

16. Kuik kinderen der Zustersschool ƒ 2,40.

17. Zeeland a) van H. van der Ven overleden ƒ100; bj van Gezusters van Schaijk ƒ25 en c) van Johanna van Wichen ƒ 25.

18. Eindhoven a) bij gelegenheid van bet gouden Jubelfeest van den Heer J. Boex als lid van de conferentie van den H. Vincentius a Paulo ƒ25; en b) vergoeding van zilveren medaljes en kleine liefdegiften ƒ6,10.

19. Tilburg par. Goirke. Gollecte 16 Oct. 1907 ƒ 46,30.