is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jes-Patronaat en schoolkinderen / 21,10; b) Dames Kweeketingen c) bijdrage der Weesmeisjes en liefdegiften /58,73 d) van de Fraterschool en e) liefdegift vaneen Oud-Tresorierster f 25.

37. Nunen a) collecte onder de Mis in November / 25,16; en bj door bemiddeling van den Zeereerw Heer Pastoor 1® om een slaafje te koopen, te noemen Mattheus / 100 ; 2* voor een slavinnetje te noemen Johanna Maria f 25.

38. Neerbot ch a) van de familie H. /3,50; b) van de familie P. /2,50; en c) opbrengst van het Kerstkribje /3,85.

39. ’s Bosch parochie St. Jacoh collecte in Nov. f 15,50.

40. Hilvarenbeek schaal /10,20.

41. Tilburg parochie Noordhoek a) collecte onder den H. Dienst van 23 Oct 1907 /18,88* ; b) door tusschenkomst van den ZeerEerw. Heer Pastoor, van de R. K. Kweekschool der Eerw. Fraters 20; c) door tusschenkomst van den Eerw. Frater Cecilianus, van de Weesjongens /14,70 ; d) van het Fraterhuis, Gasthuisstraat f 58,14; e) door tusschenkomst van den Eerw. Frater Emilianus, van de schoolkinderen /41 ; van Mej. M. P, Oud-Hoofdtresoriester, van bijblijvende leden over 1907 en liefdegiften /110 en g) door Mej. M. d G. van toegevoegde leden

42. Middeibeers a)door bemiddeling van den Zeereerw. Heer Pastoor te Oostelbeers /18,50; b) door bemiddeling van den Zeereerw. Heer Pastoor te Middeibeers / 34,50; c) N. N. te Westelbeers tot zekere intentie fb\ dj N. N. te Oostelbeers tot zekere intentie j 15; e) N. N. te Oostelbeers tot zekere intentie ƒ2; f) N. N. te Oostelbeers tot zekere intentie ƒ5 en g) N. N. te Middeibeers tot zekere intentie / 8,50.

Ingekomen liefdegiften over 1908

1. Tilburg. Van de Eerw. Zusters van Tilburg f 100.

2. Van N. N. uit Horsen voor het Genootschap der H. Kindsheid ƒ 2,50.