is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Missiën.

SINA.

AP. VICARIAAT VAN NOORD-SJEN-SI.

Brief van Zuster Maria van St. Rosalia, Franciscaner Missiezuster, aan de leden des Genootschaps.

Huis van St. Jan Baptist, Tun-jeun-fang,

Geliefde Kinderen,

Ik vveet hoe het nieuws uit Sina, of liever de verhalen over de kleine Sineesjes het hart der kinderen in ons schoon Europa doen trillen; daarom kom ik u eens iets vertellen, dat u misschien wel wat vreemd zal voorkomen, maar toch zuiver waar is: de geschiedenis namelijk van onze kleine Tsjan-sji-ze. (haarnaam wil zooveel zeggen als : altijd tevreden.)

Van hare geboorte af heeft zij Tsjan-sji-ze geheeten, maar zij is bij lange na niet «altijd tevreden” geweest. Hare moeder stierf, toen zij het levenslicht aanschouwde, en haar vader verliet haar en kocht een andere vrouw. Doch God, die de jonge vogeltjes voedt, vergat zijn schepsel niet. Eene tante, die zelve reeds 7 of 8 jongens had, nam Tsjan-sji-ze tot zich, in de hoop haar later te kunnen verknopen en de gemaakte onkosten driedubbel terug te krijgen.