is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kinderen van het Genootschap der H. Kindsheid aan onzen Heiligen Vader

PAUS PIUS X

OP zijn Gouden Priesterjubilé.

O Pius, die uw jubel viert,

Met Gouden Priesterkroon versierd,

Nu uit des werelds wijd gebied

U iedereen zijn heilwensch biedt.

Aanhoor nu ook uw kind’ren klein.

Die leden van de Kindsheid zijn.

Al zijn wij nog maar jong en teer.

Wij minnen toch den Paus zoozeer.

Geluk u dan ! uit volle borst,

O Heiige Vader, Paus en Vorst!

Regeer nog jaren Jesus’ Kerk,

Bevord’re God uw hooge werk 1