is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AARTSBISDOM VAN UTRECHT,

Op de vraag aan Z. D. H. den Aartsbisschop van Utrecht, of het volgens verlangen van Z. D. H. was, dat ook de toestemming voor het Aartsbisdom van Utrecht in de Annalen werd gedrukt, antwoordde Z. D. H.

Wij staan het verzochte voor ons Aartbisdom toe.

Utrecht, 30 September 1908.

t Henricus,

Aartsbisschop van Utrecht.

BISDOM VAN ROERMOND.

Aan alle priesters, die krachtens Rescript van Z. H. Paus Pius X (12 Mei 1908) de bevoegdheid bezitten, om aan rozenkransen de zoogenaamde aflaten der Kruisheeren te hechten, geven Wij hiermede verlof om van deze bevoegdheid in ons Bisdom gebruik te maken.

Roermond, 30 September 1908.

t J. H. Drehmans,

Bisschep van Roermond.

BISDOM VAN BREDA.

Z. D. H. de Bisschep van Breda verleent gaarne toestemming, om namens Z. D. H. dezelfde circulairefte plaatsen als die van Monseigneur W. van de Ven.

P. Hopmans,

Secretaris.