is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59‘“ Jaargang,

N« 349,

NEDERLAND.

BISDOM VAN ’S-BOSCH.

Ingekomen liefdegiften :

Over 1908.

1. Loon-op-Zand, a) van N.N. ƒ100; en b) van NN ƒl4O.

2. Leende, a) opbrengst der schaalcollecte ƒ 45,37; b) ter eere der H. Onbevlekte Maagd ƒ 50; c) tot vrijkooping van een slaafje ƒ4O; en d) verschillende liefdegiften ƒ15,21.

3. Oerie, a) liefdegift ƒ 10; en b) tot vrijkooping van een slaafje, dat bij het H. Doopsel den naam van Christiaan zal dragen ƒ25.

4. Tilburg, par. Hasselt, a) van wijlen johanna Brekelmans, zelatrice ƒ5; en b) liefdegiften ƒl,lO.

5. Oirschot, a) Collecte onder de H. Mis der H. Kindsheid ƒ11,08; en b) aan verschillende liefdegiften ƒ9,67.