is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het Genootschap der H. Kindsheid ƒ 30. Lage-Zwaluwe, als gift uit dankbaarheid tot vrijkooping van een slaafje, dat den naam zal dragen Joannes Maria ƒ25. St.-Michiels-Gestel, a) voor 2 slaafjes te noemen Lambertus v. d. Heuvel en Petronella v. d. Heuvel ƒSO; en b) uit dankbaarheid van N. N. ƒSO. Zeeland, a) collecte bij gelegenheid van t feest der H. Kindsheid ƒBS; b) van de Gezusters van Schaijk ƒSO; c) van Anna Maria van Gasteren overleden ƒSO, d) van Johanna van Wiechen ƒSO; e) van Cornelia Huvenaers overleden ƒSO; enƒ) van Gezusters van Schaijk ƒ 25. Schijndei, a) van wijlen Mej. Rosalia Heeren om een slavinnetje vrij te koopen en den naam te geven Rosalia ƒSO; b) schaalcollecten ƒ42,94 (30Juli en 27 October 1908); en c) van wijlen Mej. Christina Hendrina van der Aa om een slavinnetje vrij te koopen, naam te geven Christina ƒ 100. Liessel, als aalmoes voor de H. Kindsheid van G. B. te Liessel ƒSOO. Leende, a) tot vrijkooping van 2 slaafjes te noemen Maria en Jozef ƒ65; b) van E. D. M. voor de arme Chineesjes ƒ 25 ; c) opbrengst der schaalcollecte ƒ45,37; d) ter eere van de H. Onbevlekte Maagd ƒSO; e) tot vrijkooping van een slaafje ƒ4O ; en f) aan verschillende giften ƒ42,30. Nuenen, a) door bemiddeling van den Z.Eerw. Heer Pastoor tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Aldegonda Jacoba ƒSO; en b) collecten onder de twee H. Feestmissen ƒ 63,75. Beek bij Nijmegen, collecten ƒ77,81. Berchem, collecte en schaal ƒBO. St.-Antonis, collecte bij de Feestmis ƒ26.

gld. OJ _ 1

z. Under de liefdegiften door bemiddeling van den Hoogeerw. Heer Mgr. J. Pompen, Vicarius Generaal, en Diocesaan Directeur des Genootschaps van N. N. 65,55

Van de Eerw. Zusters van Tilburg. 100,

Transporteeren : 165,55