is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gld.

Transport: 2080,55

A. Eras, Pastoor der Parochie St. Anna, voor de H. Kindsheid. 25,

Van wijlen Joannes Liebregts te Middelbeers eene liefdegift voor de H. Kindsheid. 100,—

Middelbeers, er onderbegrepen door bemiddeling van den Zeereerw. Heer Pastoor van Middelbeers ƒ27, en verder eenige giften uit Oostel-Westel- en Middelbeers. 58,50

Aan eenige kleinere giften te zamen. 121,875

Uit het legaat van wijlen den Zeereerw. Heer Habraken, in leven Pastoor te Gasteren, over het jaar 1908. 255,

Als nog verschillende bijdragen uit de Parochiën, waar het Genootschap nog niet is opgericht:

Steensel en Knegsel. 23,92’

Catwijk en Klein-Linden 14,35

Strijp. 21,

Raamsdonk 36,

Gasteren 3^60

Totaal: 2739,80