is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Ewijk, liefdegiften ƒl.

18. ’s Bosch, par. St. Jacob ; a) collecten ƒ15,40 en b) vergoeding voor zilv. med. ƒ4.

19. Boxtel, a) van een overleden Weldoenster ƒ200; b) uit Liempde ontvangen van 2 overledenen ƒ2OO en c) van N. N. ƒ1,50.

20. Zevenbergen, a) gecollecteerd bij de H. Mis van het Genootschap der H. Kindsheid ƒ24 en b) een offertje ƒl.

21. Erp, a) liefdegiften ƒ6,50 en b) door bemiddeling van den Weleerw. Heer Kapelaan Peters tot vrijkooping van een slavin, die bij den doop zal genoemd worden Johanna Gatharina ƒ25.

22. Reek, liefdegiften; a) ƒ35; b) ƒ0,10; c) ƒ0,25; d) ƒ2,50 en e) ƒ0,15.

23. Oirschot, a) van Lambertus Vingerhoets, te Boxtel overleden ƒ5O en b) aan verscheidene kleine liefdegiften ƒl,62■^

24. Helmond, collecten ƒlO3.

25. Waspik, giften ƒ0,78.

26. St. Oedenrode, a) collecten ƒ10,14; b) vergoeding 1 gr. zilv. med. ƒ1 en c) vergoeding gr. med. ƒ2.

27. Waalwijk, par. H. Johannes den Dooper, a) collecte ƒ11,85 b) liefdegiften ƒ12,10 en c) vergoeding voor med. ƒ1,50.

28. Donk, collecte ƒ25.

29. Nuenen, collecte onder de H. Mis ƒ35,95.

30. Oisterwijk, collecten ƒ8.38.