is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SINA

DE SCHOLEN TE HO-SJANG.

De H. Kindsheid te Ho-Sjang heeft slechts twee scholen. Verschillende oud-leerlingen zijn naar huis teruggekeerd om hunne ouders behulpzaam te zijn in het huishouden of op het veld. Het getal der jongens kwam daardoor op 16, dat der meisjes bedraagt bijna het dubbele. Hier en daar zijn nog vele kinderen van catechumenen, die dat getal aanzienlijker had moeten verhogen. Ik heb mijn best gedaan, ze op de scholen te plaatsen, maar vruchteloos. Aan wie de schuld ? Aan de kinderen zelf ? Somtijds. In den regel ligt he aan de ouders.

Uw Doorl. Hoogw. weet beter dan ik, welke rol het Sineesche kind in het huisgezin speelt. Of wel het is een slachtoffer van alle mogenlijke luimen, van allerlei mishandelingen, of wel integendeel een kleine tiran, dien de ouders niet durven weerstreven, wiens kwade neigingen zij niet weten te bestrijden, ja zulks niet willen. Wilde ik het een of ander kind uit de bergstreek op school hebben, de ouders stonden het niet toe. De kleine wilde, even verzot op zijne vrijheid als de vossen of wilde zwijnen, wier leven hij leidt, heeft nooit willen besluiten zijne bosschen en bergen te verlaten om zich in onze residentie op te sluiten en zich bleek te kijken op de boeken. Om