is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Apelkanaal 2000. Mej. Mulleners, Den Haag 1050. Mej. J. Somer, Houten 1700. Mej. M. Bots, Bergeijk (’t Hof) 5800. Mej. A. Vervoert, Zijtaart 1200. De kinderen der R. K. Piusschool, Utrecht 10000. Jantje en Petronella Bax, Tilburg 4000. Mej. S. Masselink, öeesteren 500.

Doodsberichten.

In het gebed der leden worden aanbevolen :

Uit Nederland:

Bisdom van ’s Bosch.

1. De Eerw. Frater Gabriël. Gedurende de 20 jaar, dat Zijneerw. aan het hoofd stond der Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis was hem niets te veel, wanneer het den bloei van ons Genootschap gold. Menige verfraaiing in de uitvoering der Annalen hebben wij aan hem te danken, en ook verschillende liefdegiften zijn door zijne bemiddeling aan het Genootschap geschonken.

Moge het Goddelijk Kind Jesus, hem ruimschoots daarvoor beloonen.

2. Tilburg, par. Heike, Jacoba de Kort, Zelatrice.

3. Helmond, Francisca Luijben, Zelatrice.

4. Den Dungen, Mej. Antonet Schakenraad, zelatrice en weldoenster (zie liefdegiften.)

5. Drunen, Maria van den Brand, Weldoenster (zie liefdegiften).

6. Leende, W. Jutten, weid. (zie liefdegiften).

7. Boxtel, een overledene Weldoenster (zie liefdegiften).

8. Boxtel-Liempde, twee overledenen (zie liefdegiften).

9. Boxtel, Lambertus Vingerhoets (zie liefdegiften Oirschot).

NIHIL OBSTAT.

A. Brocken, M. S. C. libr. cens. Tilburgi, die S Augustii 1909.

EVÜLGBTUK.

J. Pompen, Vic. Gen. Buso. Buscoduci, die 4 Augustii 1909.