is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doodsberichten.

In het gebed der leden worden aanbevolen :

Uit Nederland;

Bisdom van ’s Bosch.

1. De Zeereerw. Heer H. Verberne, in leven Pastoor te Besoyen.

2. Tilburg, par. Besterd, wijlen Maria Spijkers, Zelatrice.

3. Tilburg par. Heuvel, wijlen Mej. Ramaker, Weldoenster (zie liefdegiften.)

4. Zeeland, Henricus Verstegen, Weldoener (zie liefdegiften.)

5. Oirschot, wijlen Mej. Theodora Petrus van de Wal, Weldoenster (zie liefdegiften.)

Bisdom van Breda.

Mej. M. Nooren, zeer ijverige tresorierster en weldoenster (zie liefdegiften.)

NIHIL OBSTAT.

A. Brocken, M. S. C. libr. cens. Tilburgi, die 18 Ootobris 1909.

EVÜLGBTÜE.

J Pompen, Vic. Gen. Busc.

Buscoduci, die 19 Octobris 1909.