is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

BISDOM VAN ROERMOND.

Amstenrade, door bemiddeling van den Zeer Eerw. Heer Pastoor Kerckhoffs, een liefdegift ontvangen van ƒ 12, tot vrijkoop van een [slaafje, te noemen Henricus Ludovicus.

BISDOM VAN ’S BOSCH.

Ingekomen liefdegiften.

1. ’s Bosch, N. N. ƒ92.80.

2. N. N. ƒ25.

3. Erp, aan giften ƒ 10.

4. Van Mej. Oornelia Roefs, overleden te Deurne, ƒ4O.

5. Voor twee slaafjes, te noemen Everdina en Johannes ƒ2.

6. Tilburg, van N. N. voor de H. Kindsheid ƒl.

7. De Eerde a) eenegifta ƒ0.50 en b) eene gift a ƒ0.50.

8. Tilburg, par. Goirke, a) Offer en schaalcollecte onder de Feestmis der H. Kindsheid op 26 October te zamen ƒ48.45 en b) liefdegift van Mej. Jos. Eras ƒlO.

9. Tilburg, par. Heike, schaalcollecte 30 November 1909 ƒ23.31.

10. Erp, door bemiddeling van den Weleerw. Heer Kapelaan Peters tot vrijkoop van een slaafje bij ’t Doopsel te noemen Johannes Antonius ƒ25