is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kinderen van het Genootschap der Heilige Kindsheid

aan Mgr. W. v. d. Ven,

Bisschop van '5 op zijn gouden Priesterjubilé.

1860 2 Juni 1910.

O Bisschop, die zoo zielsverheugd

Nu viert Uw gouden priestertij.

Duld, dat de Nederlandsche jeugd.

Die onder Jezus’ heerschappij

Vereend staat om in kinderzielen.

Verpand aan ’t heidensch schandaltaar.

Het rijk van Satan te vernielen,

Duld, dat der Kindsheid kinderschaar

Uw troon genaakt, zoo hoog verheven.

En U met kinderlijk gebaar

Een blijden jubelwensch komt geven.