is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61' JAARGANG.

N' 361.

BERICHT OVER DE GEESTELIJKE voorrechten der h. kindsheid

In ons vorig nummer stelden wij reeds onze Eerwaarde Heeren Correspondenten gerust betrekkelijk het pauselijk Motu proprio vanv7 April 1910.

Wij zijn zoo gelukkig, heden te kunnen mededeelen dat de twee concessie’s, welke alleen slechts door de nieuwe voorschriften van den H. Stoel bedreigd schenen, die namelijk welke betrekking heeft op de oplegging der schapuieren unica formula, en die, welke betreft den aflaat der Kruisheeren, beide door de Congregatie van het Heilig Officie, 19 October 1. 1. zijn herzien en bevestigd.