is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de „H. Kindsheid” en Bethlehem moet minstens een middelpunt zijn van dit bloeiend Genootschap.”

Doch, volgens eenige inlichtingen, blijkt dat het Genootschap daar weinig of niet bekend is. Ik zou het niet onaardig vinden, ter eere van het Goddelijk Kindje, ook daar Zijn Genootschap te zien opgericht op de een of andere manier. Wellicht zou Jesus dan in andere landen nog rijker zegening schenken aan de H. Kindsheid.

De kinderen, die door onze Dochters van Liefde te Bethlehem verzorgd worden, waren zeker niet minder verlaten dan de kleine Chineesjes. Twee hunner zijn kinderen van martelaren ; hun vader is voor het geloof ter dood gebracht tijdens de onlusten te Akbès. Doch zij hebben in de liefdevolle zusters, die ze oppassen, eene tweede moeder gevonden. Onze Zusters van Bethlehem hebben dikwijls gelegenheid, om de arme kindertjes door het H. Doopsel met het reine kleed der onschuld te bekleeden. Bij gelegenheid zal ik U later eenige bijzonderheden schrijven over de werkzaamheden der Dochters van Liefde van den H. Vincentius te Bethlehem. Nu moet ik eindigen, na U eerst nog mede te deelen, dat te Bethlehem niet alleen Kerstmis maar ook het feest der Onnoozele Kinderen luisterrijk gevierd wordt. Hun ter eere is er in de Grot der Geboorte ook een altaar opgericht.

Na eerbiedige en hartelijke groeten, blijf ik Mijnheer de Overste, in Jesus en Maria, uw toegenegen confrater.

WILLEM VAN RUTTEN.

Missionaris-Lazarist van den H. Vincentius a Paulo.