is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE POSTZEGELS.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

ZIJN INGEKOMEN VAN 8 Dec. tot 8 Februari.

Mej. M. Jaaperr, Breda 10000. Joh. van Leut, Kuik 600. Mej. H. van Lieshout, Helmond postz. enz. J. Kampeer, Haastreelt doosje postz. Den Heer H. Poorts, Samheek 1000. Marie en Cornels Matthee en J. de Konlng, Zevenbergen 3000 Gezusters van Egmond, Aarlanderveen 9500., Frater Gregorius, Reusel 2 pakken postz. Pastorie, Vechel een doos capcules. Mej. Joh. Looljmans, Maasbommel postz. enz. Mej. A. van Veen, Amsterdam 1000. Den Heer J. van Lieshout, Eindhoven 7560. Mej. C. de Haard, Ledeacker 1000. Jongenh. Th. van Aanholt, Leeuwen postz. enz. Den Heer J. de Kroon, Mlddelheers 4000 postz. enz. Anna Vrlens, Tilburg 1500. Mej. J. Boeijen, Beunlngen postz. Den Jongenh. L. Wlllems, Overasselt 2000. De Eerw. Zuster Carolus Borromeus, 5900. Corrij Mahleu, 7700. Mimi van der Bruggen, 5000. Tonp on Marie Coojmans, 4100. Wel Ed. Heer van Grinsven, 5000. Wel Ed. Heer van Gent, 2300, Tcrder nog 14000.