is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l)oodsbericlit(‘n.

In het gebed der leden worden aanbevolen :

Zijne Döorl. Hoogw. Mgr. Ferrant, van der missie, titulair bisschep van Barbalisse, Apost. Vic. van Noordelijk Kiang-si (China.)

Zijne Doorl. Hoogw. Mgr. Hippolytus Bazin, van de Sociëteit der Missionarissen van Algiers, titulair bisschep van Thascia-Montana, Apost. Vic. van Fransch Soudan (Afrika).

Uit Nederland :

Aartsbisdom Utrecht.

Doesburg, Mej. de Wed. Besseling, geboren ten Oever, die een som van ƒ260.— schonk.

Leeuwarden, de Hoogeerw. Heer A. J. Aukes, Geheim Kamerheer van Z. H. den Paus, Deken van Leeuwarden.

Utrecht, de Zeereerw. Pater A. Velder, Pastoor St. Augustinus.

Bisdom van ’s Bosch.

1. Helvoirt, wijlen de ZeerEerw. Heer G. F. Blomjous, Pastoor te Helvoirt, weldoener (zie liefdegiften).

r2. Wijlen den ZeerEerw. Heer F. P. J. Aertnijs, oud-Pastoor van Geldrop.

3. Wijlen den Wel Ed. Heer Antonius de Louw, inïhet Elisabeth s Gesticht te Grave overleden, weldoener (zie liefdegiften).

V. 4. Oirschot, wijlen Mej. H. van Kalker, weldoenster (zie liefdegiften).

5. Diesen, wijlen Joh, Corn. van Gils, oud-zelatrice en weldoenster (zie liefdegiften).

– 6. Tilburg, par. Heuvel, wijlen Mej. Elis. Kooien, oudzelatrice en weldoenster (zie liefdegiften).