is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al aanstonds was hij een volmaakt voorbeeld, niet alleen voor de nieuwelingen, maar zelfs voor de bejaarde priesters. Zijne eenvoudigheid en nauwkeurigheid in het onderhouden van alle regelen zijner orde waren bewonderenswaardig.

Zijn gevorderde leeftijd stond hem niet toe, zich aan het missieleven te wijden ; maar hij leende zich gaarne

tot elke bediening welke men hem in het klooster oplegde. De tegenspraak en de kleine plagerijen, die hij bij wijlen ondervond, verminderde nooit zijn geduld, zijne zachtmoedigheid of welwillendheid.

Pater Bernardinus Barros-Gomes.