is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Vechel, par. H. Lambertus, liefdegift van N. N ƒ25

10. Leeuwen, par. Boveneind, ter eere van St. Antonius voor de arme Chineesche kindertjes ƒ5.

11. Besoyen, van wijlen Mevrouw Adrianajohanna Maria van Loon, echtgenoote van den Wel Ed. Heer Loius J F Verwiel tot vrijkooping van twee slaafjes bij het Doopsel’ te noemen: Adriana Johanna Maria en Aleida Maria f3OO.

12. Haaren, om een slaafje vrij te koopen. dat bij den Doop den naam zal dragen van Wilhelmus ƒ25.

13. Oostelbeers, van wijlen Christina Verhagen Liebregts f 25

14. Deurne, a) N. N. voor een slaafje te noemen Lambertus ƒ25: en b) N. N. voor een slaafje te noemen Louis ƒ25.

UITGELOTEN NAMEN.

VOLKEL.

Jongens : Johannes Manders, Johannes Verkuilen, Marinus Beekmans.

Meisjes: Ardina Dauen, Everdina van Duinhoven, Ardina van Velthoven.

’S BOSCH PAR. ST. JACOB.

jongens: Martinus Simons, David v. d. Heuvel,Johannus V. Opstal.

Meisjes : Maria v. d. Hoeven, Johanna v. d. Sanden, Anna Maassen.

BISDOM VAN ROERMOND.

Ingekomen liefdegift.

Ontvangen door bemiddeling van den Zeereerw. Heer J. Steinbusch, Pastoor, Echterbosch, eene liefdegift van ƒ12,50 tot vrijkoop van een slavinnetje, bij den doop te noemen Maria Cecilia.