is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62* JAARGANG.

N» 369.

FRANKRIJK.

CENTRALE RAAD.

Rekening over 1911-1912.

HET VIERDE MILJOEN.

Het jaar 1912 zal steeds schitteren in de geschiedenis van ons Genootschap. Voor het eerst bereiken, ja overtreffen zelfs onze inkomsten de vier miljoen frank. Het bereiken van dit vierde miljoen, zoolang begeerd en hetwelk wij reeds verscheidene jaren op het punt waren te bekomen, maar ons ook telkens weder scheen te ontwijken, dat vierde miljoen is eindelijk verkregen en van de frank die wij over 1910-1911 konden aangeven, kwamen wij over 1911-1912 tot de som van 4.029.333 frank.

Onze eerste behoefte, onze eerste plicht, bij zulk een gelukkigen uitslag is, allen te bedanken, die daartoe hebben bijgedragen.

A-

5