is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

francs.

Transport: 3590.200

251k.-Changganacherry (Oost-Indië). Mgr. Kurialacherrv r Ap. Vic. ’

ouu 252JN. Transvaal. E. P. Lanslots, Ap. Pref. 2 000

253 Kaapgde goede Hoop en Transvaal. Liefdez. 5.000

254 Adamana (Gamereen). E. P. /.. Sup. 1 000

255 Keewatin (Canada). Mgr. |Charlebois, Ap. Vic. 2.000

256 Diverse Missiën. 30 900

Totaal: 3.631.600

Samenvatting der verslagen uit de Missiën ontvangen,

(1911—1912.)

Gestichten.

Weeshuizen 2 A I AM

10.347

Werkwinkels, naaischolen, enz

Kinderen.

Gedoopt 482.000

Opgevoed 554Q73