is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht het door in of om ons huis, en als ’s avonds zijne moeder hem kwam halen, was het een gehuil en gekerm van belang. In de kapel kende Fel i x Bambo wel terug» al had Bambo dan ook zoo’n mooie kleeren aan. Op een zekeren keer voel ik gedurende de H. Mis zachtjes onder aan mijn kazuifel trekken. Ik kijk even om, en daar staat waarachtig kleine Fel ix, die zijn armpjes naar mij uitsteekt; „Bambo, buku, buku 1” Hij wil doodeenvoudig dat mooie boek (Misboek) ook eens zien. Ik moest het kind doen wegbrengen ; maar toen begon het uit alle macht te schreeuwen : „Bambo, Bambo, ik moet bij Bambo,” en zijne moeder, die voor zoo’n kleinigheid de Mis niet wilde verzuimen, liet het ventje los. Gelukkig was Ant o n i no, mijn misdienaar, niet al te dom ; hij hield Fel i x bij zich en liet hem de kleine misbel vasthouden. Nu zat het snaakje naast mijn misdienaar op de trappen des altaars en zoo dikwijls ik mij omdraaide om ; Dominus vobiscum te zeg■gen, stak Fel i x zijne zwarte handjes naar me uit; hij vond dat het wel wat lang duurde!

Wanneer ik onder de Vespers aan het harmonium zit, komt F e 1 i X ook mee doen, zoodat Bambo het erg druk heeft, om met eene hand te spelen en met de andere den kleinen virtuoos in bedwang te houden.

Fel i X is de eenige niet; zoo zijn er meer! Nu, God zij dank 1 ’t Is zoo kwaad niet 1

OUDE POSTZEGELS.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

Van 8 Juni tot 8 Augustus zijn ingekomen :

Cor en Antoon van den Brink, postz. enz. Zusters van O. L. Vrouw te Enschedé 12000. Mej. J. en Q-. Verwiel, Besoyen 5000 postz. en capsuUs. Eerw. Zusters, Mierlo postz. enz.