is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOODSBERICHTEN.

In het gebed der leden worden aanbevolen

Nederland (bisdom van ’s Bosch.)

1. Best. De Zeereerw. Heer H. J. A. Pistorius, in leven Pastoor te Best, weldoener (zie liefdegiften).

2. Den Zeer Eerw. Heer Vincentius Aloysius Josephus Rijke, rustend Pastoor te Boxmeer, overleden weldoener (zie liefdegiften).

3. Wijlen den Zeer Eerw. Heer F. C. L. van Boeckel, Oud-Pastoor van Malden.

4. ’s Bosch, par. St® Catharine ; wijlen Mejuffrouw Theresia Pompe gedurende eene lange reeks van jaren Hoofdtresorierster van het Genootschap der H. Kindsheid aldaar

5. Heumen, wijlen Mej. Maria Elisabeth Thoonsen weldoenster (zie liefdegiften).

6. Oss, wijlen Mej. Geertrudis van Leuken, weldoenster(zie liefdegiften).

7. Boxtel, par. H. Petrus, wijlen : Mej. Jacoba Smits, weldoenster (zie liefdegiften).

8. Boxtel, par. H. Petrus ; wijlen Mej. de Weduwe Joannes van de Loo weldoenster (zie liefdegiften).

9. Boxtel, par. H. Petrus wijlen Mej. Anna Maria van Abeelen, weldoenster (zie liefdegiften).

10. Nuenen, wijlen den Heer Willem Smeulders, weldoener (zie liefdegiften)

11. Tilburg, par. Korvel: wijlen Mej. Cornelia Brekelmans, weldoenster (zie liefdegiften).

12. Udenhout, wijlen Mej. Anna Maria van lersel, tresorierster en weldoenster (zie liefdegiften).

13. Udenhout, wijlen Mej. Petronella van Riel, zelatrice.

14. Tilburg, par. Goirke : wijlen Mej. J. v. d. Boer, zelatrice.

NIHIL OBSTAT.

A. Broeken, m, s. c. libr. Cens. Tilburgi, die 5 August! 1912.

EVULQETUR.

J. Pompen Vic. Gen. Busc. Buscoduci, die 6 Augusti 1912.