is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63® JAARGANG.

N» 373.

FRANKRIJK.

CENTRALE RAAD.

Aan de leden.

DIERBARE KINDEREN.

Bij gelegenheid van Kerstmis vroeg ik uwe gebeden voor uwe jeugdige beschermelingen der ongeloovige landen; ik vroeg ze U ook voor de ijverige missionarissen en voor de kloosterlingen, hetzij Europeesche of inlandsche, die zich toewijden aan de werken der H. Kindsheid. De Engelen, getuigen van uwe edelmoedigheid, brachten, zoo ik vertrouw, uwe wenschen naar den hemel. En ziet bij het openslaan der eerste annalen van dit jaar wordt gij getroffen door den zoo goedigen blik, die Jezus Christus op U vestigt.

Hij biedt U bij het begin des jaars het eerste nummer aan. Met belangstelling zult gij de aantrekkelijke verhalen lezen, die U als tegenwoordig zullen doen zijn bij den apostoli-