is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Missiën

AZIË.

De Eerw. Pater Louis-Marie-Frédéric van de orde der Minderbroeders, misionaris in Oost-Sjangtong {China), schrijft ons de volgende regeien uit de jaarboeken van dit \icariaat.

Onze missie heeft harde beproevingen doorstaan. Verleden jaar heeft een vreeselijke overstrooming te Weihsien de verblijfplaats onzer arme oudjes verwoest, evenals de armen-apotheek, alwaar wij jaarlijks verscheiden honderden zieke heidensche kinderen doopen. Onlangs nog, in de maand Juni daags na het feest van het H. Hart van Jezus, werd een ander onmisbaar gebouw door de vlammen verteerd. ’t Gebeurde des nachts; toen de alarmklok luidde, was de brand op zijn hevigst en de kapel, onze arme kapel met stroo bedekt, stond slechts op twee passen afstand. Het vuur was op het punt ze aan te tasten, toen men met vol vertrouwen een relikwie van de kleine „ontbladerde Roos” Zuster Theresia van het Kindje Jezus, die in onze dagen de mirakelen als met volle handen uitstrooit, in den gloed wierp. Aanstonds verminderen de vlammen, en verslinden slechts het huis, waar de brand was uitgebroken.

Bedanken wij de kleine dienaresse Gods voor de gansch bijzondere bescherming die zij aan onze missiën verleent.