is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARGANG.

N" 376.

FKANKRIJK

CENTRALE RAAD

Z. Em. Kardinaal Vincente Vanutelli, Beschermheer der H. Kindsheid, is in de maand April van dit jaar naar Parijs gekomen om in hoedanigheid van Legaat van Z. H. de feesten voor te zitten, die gevierd werden ter gedachtenis van het eeuwfeest van den grooten Franschen schrijver Frederic Ozanam, den Stichter der St-.Vincentiusvereenigingen.

Den 30 April ontving Z. Em. in het huis der Eerw. P.P. Lazaristen in de rue de Sèvres te Parijs, de leden van den Centralen Raad, die aan Z. Em. werden voorgesteld door Mgr. R. de Teil, Directeur-Generaal der H. Kindsheid.

Z.HoogEerw. heeft den Doorluchtigen Beschermer bedankt voor de vaderlijke belangstelling, die Z. Em. voortdurend

A.

7.