is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BISDOM VAN DEN BOSCH.

Bij de audiëntie, die Kardinaal van Rossum 20 Juli te Tilburg heeft verleend, heeft Zijn Eminentie, op verzoek van onze hooggeachte Algemeene Thesaurierster Mej. Marie Suijs, zich gewaardigd aan haar en aan alle leden van het Genootschap der H. Kindsheid, en aan alle Directeurs, thesauriersters en zelatricen en weldoeners, een bijzonderen zegen te schenken. Dit zal voor ons allen een krachtige aansporing zijn, om met nog grootere liefde te ijveren voor het verheven doel, dat ons Genootschap beoogt.

De Vicaris-Gen.

Den Bosch, 26 Juli 1913. J. POMPEN, Dir.

Ingekomen Liefdegiften.

1. Volker, eene gift van ƒB5.

2. Leende, a) verschillende kleine liefdegiften ƒ23,97, b) van E. 0. ter eere van het Goddelijk Hart ƒ35, c) van J. tot vrijkooping van twee slaafjes ƒ5O en d) van N. N. ter eere van den H. Antonius ƒl5.

3. Raamsdonksveer, liefdegiften ƒ2.

4. Tilburg, Par. Hasselt, a) Collecten ƒ 14,28 en b) liefdegiften ƒ2,87.

5. Schijndel, a) van N. N. tot eene bijzondere intentie ƒ6 en b) van N. N. tot eene bijzondere intentie ƒ0,50.

6. Bergeijk, Het Hof, Collecten ƒ25.

7. Oss, a) collecten ƒ55,50 en b) van St.-Raphaëlschool der Eerw. Zusters te Oss tot het vrijkoopen van slaafjes ƒ16,80.

8. St.-Michielsgestel, a) van het klooster van Notre Dame de Jouarre ƒ9,50 en b) van N. N. ƒ25.

9. Haaren, schaalcollecte der H. Kindsheid ƒ7.

10. Bladel, a) collecten ƒ 22,37''en b) liefdegiften ƒ 14,85.

11. Lieshout, van het offeren en buitengewone ontvangsten met de Kindsheid ƒ4O.

12. Oorschot, liefdegiftén ƒ8,56®.

13. Eindhoven, a) collecten ƒ82,01; b) liefdegiften f2,IS en c) vergoeding van medailles ƒl.