is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ernst en de godsvrucht, waarmee deze wilden van voorheen zich voorbereiden tot de H. Sacramenten.

Te Sint-Michaël ontvangen vele leerlingen drie- of viermaal 's weeks de H. Communie; eenigen zelfs naderen bijna dagelijks ter H. Tafel.

Als zij eenige jar'en bij ons hebben doorqebracht, keeren zij naar hun geboorteland terug en zien dan met vreugde, hoezeer zij boven hun stamgenooten bevoorrecht zijn ; hun

gedrag is onberispelijk, hun verstand meer ontwikkeld, en hun manier van leven beter. De godsdienst heeft hun meer vastheid geschonken, de opvoeding heeft hun vele zaken geleerd, zij zijn verstandiger, bekwamer, ja zelfs meer geacht en geëerbiedigd dan de ouderen van dagen. Zij handelen in alle zaken meer volgens hun gezond verstand en leiden een godsdienstig leven. Dat alles gaat niet zonder strijd en moeite. Hun getal neemt echter voortdurend toe

Schoenmakersleerlingen te Zi-ka-wei.