is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63® JAARGANG.

N» 377.

BISDOM VAN DEN BOSCH.

Ingekomen Liefdegiften.

1. Son, door bemiddeling van den ZeerEerw. Heer Pastoor van Ravenstein ƒ 100.

2. Grave, Instituut der H. Familie: Tot vrijkoop van twee heidensche kinderen, die bij den H. Doop de namen zullen ontvangen van Henricus en Maria Gertrudis ƒ 24,76.

3. Grave, Instituut der H. Familie : tot vrijkoop van een heidensch kind, dat bij den H. Doop den naam zal ontvangen van Antonius ƒ 12,38.

4. Grave, Instituut der H. Familie, tot vrijkoop van een heidensch kind, dat bij den H. Doop den naam zal ontvangen van Leonardus ƒ 12,38.

5. Grave, Instituut der H. Familie, tot vrijkoop van twee heidensche kinderen, welke bij den H. Doop de namen zullen ontvangen van Jozef en Joannes ƒ 24,76.

A.

9