is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63® JAARGANG.

N“jf37B,

FRANKRIJK.

CENTRALE RAAD.

Aan de jeugdige leden der H. Kindsheid.

Lieve kinderen.

Terwijl ik u schrijf, verbeeld ik mij, dat ge daar vóór mij staat met honderden en duizenden uit alle landen. Ze zijn oplettend en spitsen de oortjes, zooals ik het zoo dikwijls zag in de vergaderingen der leden van de H. Kindsheid. Ik hoop van harte, dat ge allen dezen brief onder de oogen krijgt door middel van de vertalingen, waarin de Annalen verschijnen.

Mijn eerste woord zij een dankzegging aan het Kindje Jezus voor uw ijver en edelmoedigheid ten opzichte van de H. Kindsheid, die Hem zoo dierbaar is. Het laatste jaar heeft den Centralen Raad middelen bezorgd zoo over-

A.

11