is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Den Bosch par. St. Jacob. a) Collecte 13 Nov. ƒ 13,37® en b) vergoeding voor zilv. med. ƒ 0.50.

11. Vierlingsbeek, een liefdegift a ƒ 2.50.

12. 18 Nov 1913. Diessen. van wijlen den Weled Heer Joannes, Adrianus, josephus Goossen ƒ 440.

13. Leende, a) Opbrengst der schaalcollecte ƒ 50; b) tot vrijkooping van een slaafje te noemen Barbara/■ 25 ; c) verschillende kleine liefdegiften ƒ 8,23; d) ter eere van het Goddelijk Kindje / 30; e) van N. ƒ5; f) F. S. M. voor de arme Chineesjes ƒ 45,

UITGELOTE NAMEN.

Tilburg, par. Besterd.

Jongens. Adrianus Smulders, Henricus Wijtens, Gornelis Dekkers, Petrus Willems, Joannes Horsten, Gornelis Mijlant, Antoon v. Wereld, Bernardus Spijkers.

Meisjes. Maria Druijts, Anna Roozen, Wilhelmina v. d. Heiden, Adriana Cools, Johanna Geurts, Wilhelmina Mutsaers, Francisca Dekkers, Maria Terlinde.

Den Bosch par. St. Jacob, ter gelegenheid der H. Feestmis van 13 Nov. zijn de volgende namen uitgeloot;

jongens. Antonius Loerakker, Joannes v. d Eerden.

Meisjes. Elizabeth Sweens, Betsy v. Grinsven.

BISDOM VAN HAARLEM.

Ingekomen liefdegift.

Den Haag. De schoolkinderen van het St.-Willibrordusgesticht, Jan-Bahustraat en de Breedstraat ƒ 69.50.

BISDOM VAN BREDA.

Ingekomen liefdegiften:

Breda: Door bemiddeling van den ZEerw. Heer P. C. Fransen, Pastoor der parochie van het H. Hart van Jezus ƒ 30: tot vrijkoop van twee kinderen die de namen zullen ontvangen van Joannes Benedictus en Joanna Maria Cornelia.

Den Hout: ƒ 1100. N. N. ƒ 100; van wijlen Mejuffrouw Anna Beekmans ƒ 1000, buitengewone Weldoenster die in deze Annalen niet onvermeld mag blijven; wier heengaan