is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Schaik, een Zelatrice v. h. Genootschap der H. Kindsheid en weldoenster. (Zie liefdegiften.)

3. Tilburg, par. ’t Heike. Op 15 Oct. 1.1. overleed alhier Mejuffrouw Maria de Visscher, Tresorierster v. h. Genootschap der H. Kindsheid, op den leeftijd van 86jaar. Van af de oprichting in 1849 door Mgr. Zwijsen z. g. destijds nog Bisschop van Gerra en Pastoor van ’t Heike, aan het Genootschap verbonden was zij een der ijverigste medewerksters om dit schoon liefdewerk te doen groeien en bloeien. Nog tot dit jaar wijdde zij hare krachten aan het Genootschap, terwijl zij als het zegel drukte op haar weldadigen werkkring door een aanzienlijk legaat te schenken. (Zie liefdegiften.)

4. Diessen, wijlen den Wel Ed. Heer Joannes, Adrianus, Josephus Goossens, Weldoener. (Zie liefdegiften).

5. Rozendaal (N.-B.), Mejuffrouw Maria Laane, die met onvermoeiden ijver voor den bloei van het Genootschap gewerkt heeft en die te Rozendaal, als Hoofdtresorierster van het Genootschap der H. Kindsheid, in de Parochie van den H. Joannes Baptist is overleden.

6. Mejuffrouw Anna Beekmans, weldoenster, te Den Hout overleden (zie liefdegiften).

OUDE POSTZEGELS.

8 Oct. 8 Dec.

De Heer A Borghouts, Wouw 26000 postz. en 2 ons zilverpapier. D. Heuver, Wijke 1000. Frans Turlings, Zevenaar23oo. L. W. en TH Pluijn, Voerendaal 100. Mej. M. Mallens, Heusden 7000 postz. enz. P. de Groen, Horssen pakje postz. Mej. G. Lansbergen, Kethel 1000. Fraters Zwolle, een kist kapsules en postz. Mej. M. Meeuwen, Amersfoort een kist theelood. Poststempel Eindhoven een pakje postz. Mej. A, Biemans, Erp postz. Mej. N. Derks, Montfoort 1200. J. J. Moolnaar, Leerdam, een kistje postz. enz.

NIHIL OBSTAT. A. Broeken. M. S. C. libr. cens. Tilburg!, die 15 Decembris 1913.

EVULGETUR. J. Pompen. Vic. Gen. Busc. Buscoduci, die 16 Decembris 1913.