is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BISDOM VAN DEN BOSCH.

Ingekomen liefdegiften over 1913.

1. Tilburg, par. Noordhoek a) Fraterschool Noordhoek f 19; b) door bemiddeling van Mej. M. Pollet ƒ 151,75 en c) van het R. K. Jongensweeshuis bij de Eerw. Fraters ƒ 13,80.

2. Erp, a) liefdegiften ƒ 23,31; b) van de Zelatricen voor een slaafje, te noemen Henricus van Duinhoven ƒ 25; c) door bemiddeling van den WelEerw. Heer C. van den Broek tot vrijkoop van een slaafje te noemen Henricus ƒ 25; d) Offer ƒ 61,51“

3. Hilvarenbeek, schaalcollecte ƒ 12,82.

Ingekomen liefdegiften over 1914.

1. Liessel. N. N. ƒ 100.

2. Boxmeer a) Offer van de Kribbe f 1,12 b) uit Beugen N. N. gift ƒ 1,10 en c) uit Beugen gift ƒ 0,20.

3. Tilburg, par. Goirke a) van wijlen Mej. Arnolda Maria Huvenaers tot vrijkooping van drie slaven en zes slavinnetjes bij het H. Doopsel te noemen: Wilhelmus Josephus Huvenaers; Paulina Maria de Bruin ; Petronella Anna Huvenaers ; Johanna Maria Huvenaers; Petronella Maria Huvenaers; Arnolda Maria Huvenaers ; Maria Antonia Huvenaers ; Ignatius Franciscus Huvenaers en Thomas Antonius Huvenaers ƒ250 en b) van wijlen Mej. Maria Antonia Huvenaers tot vrijkooping van drie slaven en zes slavinnetjes bij het H. Doopsel te noemen : Wilhelmus Josephus Huvenaers ; Paulina Maria de Bruin ; Petronella Anna Huvenaers; Johanna Maria Huvenaers; Petronella Maria Huvenaers; Arnolda Maria Huvenaers; Maria Antonia Huvenaers; Ignatius Fran-, ciscus Huvenaers en Thomas Antonius Huvenaers / 250.

4. Oorschot aan liefdegiften ƒ 26,02“.

A

4